Înapoi

Activează asistenţă vocală

Datele de identificare ale solicitantului

?

Introduceţi doar cifre.Datele de identificare ale persoaneiSe completează datele de identificare ale persoanei cu calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat sau împuternicit al solicitantului (dacă este cazul).
A se vedea Termene și Condiții.

?

Codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală după caz.

?

Prenumele complet. Introduceţi doar litere, spaţii sau linii.

?

Introduceţi doar litere, spaţii sau linii.

Această informaţie este confidenţială şi va fi folosită strict în relaţia cu ANAF.
Sunt de acord să primesc atenţionări prin email de la ANAF - Gratuit.
Sunt de acord cu Termenele şi condiţiile de utilizare a serviciului.
?

- Actul de identitate al reprezentantului legal/reprezentantului desemnat/împuternicitului în copie.
- Documentele din care rezultă calitatea de reprezentant legal, reprezentant desemnat respectiv de împuternicit, potrivit art. 18, alin. (2) din Codul de procedură fiscală, în original sau copie legalizată, după caz, indicate în cererea cu numărul de înregistrare prevăzut la alin. (1).
- Dimensiunea maximă a arhivei este 5MB.


?

Completați acest câmp cu cifrele și literele afișate în imaginea de sub el.