Evidenţa aparatelor de marcat electronice fiscale.

Seria aparatului de marcat electronic fiscal
Număr autorizaţie distribuţie
Data autorizaţie distribuţie

Introduceti codul de validare:
Cod de verificare: