Informaţii privind soluţionarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare


Introduceţi datele de identificare:

Codul de identificare fiscală:
(se completază doar partea numerică a codului de înregistrare fiscală)

Luna la care se referă decontul:
Anul la care se referă decontul:
Suma solicitată la rambursare:
(suma înscrisa în rândul 35 din decontul de TVA aferent perioadei indicate)

Cod de validare: *
(Vă rugăm să completaţi acest câmp cu cifrele şi literele afişate în imaginea de mai jos)