Activează asistenţă vocală

Informații privind soluționarea deconturilor cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare

Introduceți datele de identificare:
?
Introduceți codul unic de identificare, CNP-ul sau NIF-ul sub formă numerică, minimum două cifre.
ANAF este operator de date cu caracter personal nr.759/2009 autorizat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal să prelucreze aceste date conform criteriilor de protecţie, confidenţialitate şi securitate prevăzute de Legea nr.677/2001.
?
Alegeți luna la care se referă decontul.
?
Alegeți anul la care se referă decontul.
?
Suma înscrisa în rândul 35 din decontul de TVA aferent perioadei indicate.