Ministerul Finanţelor

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
Vizualizare documente

Verificarea recipiselor pe https://www.anaf.ro/StareD112/ se poate face doar pentru ultimele 200 de declaraţii depuse.
Vă rugăm ca după fiecare grup de 200 de declaraţii depuse să aşteptaţi prelucrarea acestora şi să descărcaţi recipisele.


Introduceţi indexul/respectiv numărul de inregistrare şi CIF-ul unui document depus în ultimele trei luni. Dacă este corect veţi primi o listă a documentelor depuse în această perioada.
Pentru documentele depuse Internet ghişeu
Introduceţi indexul de încărcare:
Introduceţi CIF-ul contribuabilului: