Ascultă

          Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru ca solicitarea pe care doriți să o transmiteți prin Formularul de contact să fie soluționată de organul fiscal central.

          Datele pot fi divulgate destinatarilor sau terților numai în conformitate cu dreptul U.E. sau cu dreptul intern.

          Potrivit dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) beneficiați de dreptul de acces, de rectificare, de ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, precum și de dreptul de a depune plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

          Exercitarea acestor drepturi o puteți face printr-o cerere depusă personal sau trimisă prin poștă la sediile organelor fiscale centrale ori prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

          În cazul în care nu doriți să completați toate datele personale vă rugăm să utilizați canale alternative de comunicare cu reprezentanții ANAF.

          Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal:

          

          Doar după primirea acordului va fi posibila completarea efectivă a formularului.

Activează asistenţă vocală

FORMULAR DE CONTACT

Informații cu privire la situația fiscală proprie, supuse secretului fiscal, se pot obține prin intermediul Formularului de contact din cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual.

(câmpurile marcate cu steluţă sunt obligatorii)

?

Selectați o categorie din listă.

?

Selectați o subcategorie din listă.

?

Introduceți numele și prenumele pentru persoane fizice sau denumirea pentru persoane juridice, adică agenți economici, instituții publice, organizații non-profit, persoane fizice autorizate, asociații familiale.

?
Introduceți codul unic de identificare, CNP-ul sau NIF-ul sub formă numerică, minimum două cifre.
ANAF este operator de date cu caracter personal nr.759/2009 autorizat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal să prelucreze aceste date conform criteriilor de protecţie, confidenţialitate şi securitate prevăzute de Legea nr.677/2001.

Adresa (Domiciliul, în cazul persoanelor fizice sau Sediul declarat, în cazul persoanelor juridice):?

Selectați un județ sau un sector din listă.

?

Introduceți o adresă de email corectă.