Activează asistenţă vocală

Lista persoanelor impozabile care au depus declaraţiile pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiei prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal
?
Introduceți codul unic de identificare, CNP-ul sau NIF-ul sub formă numerică, minimum două cifre.
ANAF este operator de date cu caracter personal nr.759/2009 autorizat de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal să prelucreze aceste date conform criteriilor de protecţie, confidenţialitate şi securitate prevăzute de Legea nr.677/2001.