Activează asistenţă vocală

Ascultă

Dacă cererea se depune chiar de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line cu acest Formular, modulul "Revocare online - formular 151" din pagina "Declarații electronice".

Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obținut, se folosește acest Formular.

Acesta se depune în format hârtie, semnat și ștampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul își are domiciliul fiscal.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

- actul de autorizare a funcționării contribuabilului, în original și copie; - documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original și copie;

- împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului.

Atenție: prin formularul 151 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul on-line.