Activează asistenţă vocală

Ascultă

Pentru completarea formularului 151 vă rugăm să utilizaţi versiuni Adobe superioare versiunii 8.2.

Dacă cererea se depune chiar de titularul certificatului calificat, se va folosi procedura on-line cu acest Formular, modulul "Revocare online - formular 151" din pagina "Declarații electronice".

Dacă revocarea dreptului de utilizare a serviciului se solicită de o persoană diferită de persoana pentru care acest drept a fost obținut, se folosește acest Formular.

Acesta se depune în format hîrtie, semnat și ștampilat de către contribuabili, la unitatea fiscală în a cărei rază contribuabilul își are domiciliul fiscal.

Cererea va fi însoțită de următoarele documente:

- actul de autorizare a funcționării contribuabilului, în original și copie; - documentul de identitate al persoanei care solicită revocarea certificatului digital, în original și copie;

- împuternicire eliberată de contribuabil, din care rezultă dreptul solicitantului de a revoca dreptul de utilizare a serviciului.

Atenție: prin formularul 151 nu se anulează certificatul digital, ci doar dreptul de acces la serviciul on-line.